Disclaimer

Inhoud van de website

MTF staat niet garant voor de actualiteit, de correctheid, de volledigheid en/of de kwaliteit van de verstrekte informatie. MTF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële of ideële schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op deze website zou kunnen voorkomen en dit voor zover er geen aantoonbare opzettelijke nalatigheid van MTF vastgesteld kan worden. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet-bindend. MTF behoudt zicht het recht voor om bepaalde pagina’s van de website of het gehele aanbod te wijzigen, te vervolledigen, te schrappen of om de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Rechtsgeldigheid van dit aansprakelijkheidsverzuim

Dit aansprakelijkheidsverzuim maakt integraal deel uit van ons aanbod op het internet waarnaar op deze bladzijden verwezen wordt. Voor zover delen of alleenstaande formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig met de geldende rechtspositie overeenstemmen, blijven de overige delen van het document onaangeroerd voor wat de inhoud en geldigheid betreft.

MTF - Metal Frame & Profile Experts

Stadsheide 29

3500 Hasselt

T: +32 (0) 11 14 04 60

F: +32 (0) 11 14 04 69

Gedreven voor meerwaarde